Madrasah Ibtidaiyah

MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NURUL HUDA CILANDAK

Yunandracenter. Madrasah Ibtidaiyah atau MI Nurul Huda Cilandak merupakan madrasah swasta bergabung di KKMI Cilandak. Lokasi terlihat di Google Map.

 1. IDENTITAS MADRASAH IBTIDAIYAH
  1. Nama Madrasah             : Nurul Huda
  2. Alamat                                  : Jl. Karang Tengah Raya No. 47 Rt 004/03
  3. Status                                    : Swasta
  4. Status Akreditasi            : …………………
  5. Tahun Akreditasi            : ……………………
 2. IDENTITAS KEPALA MADRASAH
  1. Nama                                    : Ahmad Zamroni, S.Ag
  2. NIP                                         : ………………
  3. Jenis Kelamin                  : Laki-laki
  4. Pendidikan Terakhir   : S1
 3. JUMLAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 4. PERKEMBANGAN SISWA
 5. KONDISI SARANA

Komentar