MAN Insan Cendekia. Pada Tahun 2001, Sekolah Menengah Umum (SMU) Insan Cendekia yang dikelola oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diserahkan ke Kementerian Agama . Statusnya berubahan menjadi¬†¬†Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC). Madrasah ini menerapkan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Lokasi MAN IC ada di duaSelanjutnya –>