Yunandracenter. Madrasah Ibtidaiyah atau MI Manaratul Islam Cilandak merupakan madrasah swasta yang tergabung di KKMI Cilandak. Berada satu lokasi dengan MTs dan MA Manaratul Islam. Lokasi di Google Map

A. IDENTITAS MADRASAH IBTIDAIYAH

1. Nama Madrasah                               : Manaratul Islam

2. Alamat                                                   : Jln. Madrasah No. 12 Gandaria Selatan Cilandak

3. Status                                                    : Swasta

4. Status Akreditasi                           : ..

5. Tahun Akreditasi                          :

B. IDENTITAS KEPALA MADRASAH

1. Nama                                                 : Ahmad Zarkasih S.Sos

2. NIP                                                     :  197502032007101005

3. Jenis Kelamin                              : Laki-laki

4. Pendidikan Terakhir               : S1

C. JUMLAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

D. PERKEMBANGAN SISWA

E. KONDISI SARANA

Komentar