MAN 19 Jakarta merupakan salah satu dari 4 Madrasah Aliyah negeri ((MAN) di Jakarta Selatan.

Pendirian MAN 19 Jakarta berawal dari kelas jauh MAN 10 Joglo Jakarta Barat. Pada tahun 2009, resmi menjadi Madrasah mandiri.

Pada tahun 2020, MAN 19 Jakarta memiliki fasilitas Asrama untuk peserta didik. Asrama diharapkan menjadi salah satu Fasilitas yang mendukung program unggulan madrasah Aliyah.

Baca: MAN di Jakarta

Visi MAN 19 Jakarta

Terwujudnya madrasah sebagai wadah pembentukan Insan mandiri untuk masa depan bangsa, negara, dan Agama.

Misi MAN 19 Jakarta

  • Menyempurnakan sarana prasarana MA Negeri 19 Jakarta sesuai perkembangan teknologi dan tuntutan akademik.
  • Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan MA Negeri 19 Jakarta melalui kerjasama dengan pihak lain atau pembinaan sendiri.
  • Mengembangkan kemandirian, inovasi, dan kreativitas peserta didik MA Negeri 19 Jakarta melalui proses pembelajaran
  • Menciptakan lingkungan MA Negeri 19 Jakarta yang islami baik dalam pergaulan maupun penataan.

Website Resmi MAN 19 Jakarta

MAN 19 Jakarta memiliki website resmi sebagai sarana informasi publik di

https://man19jkt.sch.id