MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA (MAN IC) Pada Tahun 2001, Sekolah Menengah Umum (SMU) Insan Cendekia yang dikelola oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diserahkan ke Kementerian Agama . Statusnya berubahan menjadi  Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC). Madrasah ini menerapkan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Lokasi MANSelanjutnya –>